CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN ONLINE PEMBANTU HIDUPAN LIAR G19

Contoh Soalan Peperiksaan Online  Pembantu Hidupan Liar G19 | 

Tahniah sekiranya anda telah dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk menduduki peperiksaan online Pembantu Hidupan Liar G19. Mesti anda sedang tercari-cari maklumat bagi membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan ini.

Di sini ingin kami kongsikan maklumat bagi bantu calon-calon untuk menghadapi peperiksaan online ini.

Baca juga : [+] Contoh Soalan Psikometrik Pegawai Hidupan Liar G41

Berikut merupakan maklumat peperiksaan yang telah di hebahkan oleh pihak SPA di Laman Sosial Rasmi Facebook SPA.

MAKLUMAN TERKINI : JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN AWAM (PSEE)
===============================================

SEMAKAN JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN AWAM (PSEE) PEMBANTU HIDUPAN LIAR GRED G19 (JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA)

TARIKH PEPERIKSAAN : 3 JUN 2021 (KHAMIS)

MASA PEPERIKSAAN : 10:00 PAGI HINGGA 11:00 PAGI

Boleh juga semak kelayakan anda DISINI

Skop Tugas Pembantu Hidupan Liar G19

Berikut merupakan skop tugas Pembantu Hidupan Liar G19:

 • Membantu Ketua Daerah menjalankan tugas-tugas pentadbiran jabatan di peringkat daerah,
 •  
 • Mengetuai unit kakitangan menjalankan tugas penguatkuasaan, pengurusan dan pemantauan hidupan liar serta menjalankan aktiviti program pengembangan jabatan dan menjadi fasilitator kepada kursus-kursus pendidikan.
 • Bertanggungjawab mengetuai kakitangan menjalankan rondaan, ambush dan penggeledahan mengikut Akta Perlindungan Hidupan No. 76/72, menyediakan kertas pertuduhan, mengetuai tugas pengawalan ke atas gangguan hidupan liar, mengawal selia stor dan membantu ketua jabatan menjalankan tugas-tugas pentadbiran.. [Sumber Portal SPA]

 

Peperiksaan online Pembantu Hidupan Liar G19

Untuk menghadapi peperiksaan online ini, calon-calon perlu buat persediaan sewajarnya sebelum peperiksaan dijalankan. Yang pasti, peluang yang diberikan perlulah digunakan sebaik mungkin.

Sebagai persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan ini, saya senaraikan beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh semua calon iaitu seperti berikut:

1.Semua calon perlu mengetahui format peperiksaan dan mesti bersedia dengan topik soalan yang bakal anda jawab nanti semasa peperiksaan.

2.Perlu menjawab dengan pantas terutama soalan yang melibatkan pengiraan Matematik. Anda perlu memperbanyakkan ulang kaji untuk topik ini.

3.Anda perlu mengetahui skop tugas jawatan yang anda pohon iaitu Pembantu Hidupan Liar G19

Saya sangat mengesyorkan anda dapatkan rujukan peperiksaan ini untuk bantu anda buat persediaan sebelum peperiksaan.

 

Penerangan Format dan Contoh Soalan Peperiksaan Online  Pembantu Hidupan Liar G19

Untuk pengetahuan semua calon, peperiksaan online ini bertujuan untuk mengukur kebolehan daya pemikiran calon , kemahiran mengaplikasi maklumat yang dipelajari ketika pembelajaran dan pengalaman.

Berikut merupakan format peperiksaan online Pembantu Hidupan Liar G19 yang melibatkan 2 seksyen sahaja :

 • Seksyen A : Daya Menyelesaikan Masalah
 • Seksyen B : Kefahaman Bahasa Inggeris

Seksyen A : Daya Menyelesaikan Masalah (Matematik, IQ, Kefahaman).

Penerangan Format

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara berikut:

i) Kemahiran Logik

ii) Kemahiran menginterpretasi Data

iii) Konsep matematik

Masa : 20 minit

Soalan : 15 (aneka pilihan)

I) Kemahiran Logik

Calon akan diuji dari aspek pengetahuan , kemahiran berfikir serta kemahiran aplikasi maklumat.

Contoh soalan seperti berikut:

 1. Berdasarkan gambar di bawah, gambar rajah seterusnya ialah

Jawapan : D

2. apakah simbol yang diwakili oleh S?

Jawapan : A

3. Apakah bentuk berikutnya?

Jawapan : C

ii) Kemahiran Menginterpretasi Data

Penerangan Format

Calon diuji dengan pelbagai perangkaan dan data-data untuk dianalisis

Contoh Soalan seperti berikut:

 1. Carta berikut menunjukkan bilangan pelancong tempatan dan luar negara yang melawat ke Zoo Negara dari bulan Januari sehingga Mac

Pada bulan April, bilangan pelancong luar negara telah menurun sebanyak 40% manakala bilangan pelancong tempatan  adalah 1/3 berbanding bulan sebelumnya. Hitung jumlah perbezaan antara pelancong tempatandan pelancong luar negarayang datang melawat ke Zoo Negara bagi bulan April.

A. 20 orang

B. 40 orang

C. 60 orang

D. 80 orang

Jawapan : B

Teknik menjawab:
Pelancong luar negara = 40/100 x 400
= 160
= 400-160
= 240

Pelancong tempatan = 1/3 x 600
= 200

Beza pelancong Bulan April = 240 -200
= 40

iii) Konsep Matematik

Penerangan Format

Calon diuji dengan konsep matematik, kemahiran numeric serta kuantitatif untuk mengukur kemahiran asas matematik, pemahaman konsep dan kebolehan berfikir secara kuantitatif

Contoh Soalan seperti berikut:

1.Ahmad membelanjakan 10% daripada pendapat gajinya setiap bulan untuk membayar bil utiliti iaitu RM100. Sekiranya gaji Ahmad dinaikkan 50% pada bulan hadapan, berapakan berapakah gaji baru yang akan diperolehinya:
A. RM1000
B. RM1500
C. RM1750
D. RM2000

Jawapan :B.

Teknik menjawab:

10 % = RM100
Gaji keseluruhan : 100 / 10 x RM100 = RM1000
Kenaikkan 50%: 50/100 x RM1000 = RM500
Jumlah keseluruhan gaji : RM1000 + RM500 = RM1500

2. Antara nombor- nombor berikut, yang manakah ganjil?

A. 64

B. 54

C. 49

D. 4

Jawapan : B

Teknik Menjawab:

Kesemua nombor adalah hasil kuasa dua kecuali 54

( Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Ianya sebagai contoh sahaja)

Untuk dapatkan lebih banyak contoh soalan sebagai persediaan peperiksaan bagi peperiksaan Hidupan Liar G19 untuk Seksyen Daya menyelesaikan masalah, saya syorkan anda dapatkan rujukan ini.

Rujukan ini mengandungi nota matematik, 70 contoh soalan , jawapan dan jalan kira.

contoh soalan daya menyelesaikan masalah jawapan dan jalan kira

Contoh Soalan Kefahaman Bahasa Inggeris

Dalam bahagian ini calon – calon akan dibekalkan dengan satu petikan Bahasa Inggeris dan diberikan pilihan jawapan. Dalam seksyen ini calon akan diuji mengenai tahap kefahaman dalam Bahasa Inggeris. Soalan akan merangkumi dua petikan pendek beserta 10 soalan kefahaman dan 20 soalan tatabahasa.

Anda perlu membaca esei, melihat keseluruhan idea esei tersebut dan mula menjawab soalan objektif yang menguji kefahaman anda.

Contoh soalan peperiksaan Kefahaman Bahasa Inggeris

Read the passage below carefully. Then, answer the questions that follow. 

Malay food derives its flavor from the use of spices and ingredients such as lemon grass, shallots, ginger, coriander, tamarind and many others. Another ingredient commonly found in Malay cooking is santan ( coconut milk). The milk is squeezed from the flesh of grated coconut. 

The staple food of Malays is rice, boiled to a white fluffy texture and usually served with dishes of meat (chicken or beef), fish and vegetables. Meat and fish are usually fried or prepared as a sambal (chilly paste) or curry dish. As far as Muslims are concerned, the meat used in their cooking must be ‘halal’ (slaughtered according to the Islamic rites).

Malay food is prepared and enjoyed by all races. A staple breakfast favourite is nasi lemak, a simple but satisfying meal of rice cooked in coconut milk with fragrance pandan leaves and accompanied by side dishes such as sambal ikan bilis, boiled egg, peanuts, sliced cucumber, prawns and fried fish. 

The traditional Malay way of eating is by using the right hand. The use of the left hand is considered bad manners. However, those who are comfortable using the fork and spoon may do so if they want to. Using the right hand also applies to giving or receiving things. 

In eating stalls or homes where the hand is used to eat, guests will be provided with a small pot of water to wash their hands before and after the meal. Remember, this water is not for drinking! 

(Adapted from The Langkawi Tourism Newsletter)

1. From the passage below, we know that Malays
A. use flavouring when they cook.
B. use spices in their cooking.
C. eat vegetables everyday.
D. eat spicy food only.


2. The phrase ‘staple food’ (line 5) means
A. main ingredient in a dish
B main food that a person eats
C food that is eaten by everyone
D food that is everyone’s favourite


3. The main reason people take ‘nasi lemak’ for breakfast is that it
A. has coconut milk in it
B. has local ingredients
C. is cooked with spices
D. is simply delicious

1. The ______________ has been prompt to react to the crisis.
A. goverment
B. government
C. gavernment
D. governmant

2. Which of these sentences has wrong prepositions?
A. He picked up the penny from beneath the couch.
B. Side from singing, she also plays the piano at the bar.
C. My car is parked in front of the mailbox.
D. The loud noise came from within the stadium.

3. Find the best answer for this question, “Could I ask you something personal?”
A. Of course, I can.
B. Yes, I may.
C. Certainly.
D. Yes, you couldn’t.

Untuk dapatkan lebih banyak contoh soalan sebagai persediaan peperiksaan bagi peperiksaan Hidupan Liar G19 untuk Seksyen Kefahaman Bahasa Inggeris, saya syorkan anda dapatkan rujukan ini.

Rujukan di bawah mengandungi nota grammar, 65 contoh soalan dan jawapan.

soalan kefahaman Bahasa Inggeris dan jawapan

Nak Lebih Banyak Contoh Soalan Pembantu Hidupan Liar G19

Kami bersama-sama Tim Infokerjaya menyediakan satu rujukan bagi membantu calon membuat persediaan. Sekiranya anda merupakan calon peperiksaan Pembantu Hidupan Liar G19 , kami mencadangkan anda untuk dapatkan Rujukan Ekstra Seksyen ini.

Rujukan Extra Seksyen ini mengandungi:
i. Rujukan Daya Menyelesaikan Masalah ( Nota dan Formula Matematik, 70 contoh soalan, Jawapan & jalan kira)
ii. Rujukan Kefahaman Bahasa Inggeris (Nota Grammar, 65 contoh soalan dan jawapan)

Bonus 1 :
Koleksi 100 Soalan Sebenar (exam lepas) Seksyen Daya Menyelesaikan Masalah lengkap dengan jawapan dan jalan kira sebagai gambaran awal soalan sebear peperiksaan nanti.

Bonus 2 : Rujukan peperiksaan Khas Pembantu Hidupan Liar G19

Bonus ini khas kepada pembeli yang membuat tempahan dilink di bawah sahaja.

rujukan daya menyelesaikan masalah dan kefahaman bahasa inggeris

Rujukan dalam bentuk EBOOK yang dihantar SEGERA ke email dengan pantas selepas tempahan disemak.

rujukan peperiksaan PEmbantu Hidupan Liar G19
Bonus Rujukan Peperiksaan Pembantu Hidupan Liar G19. Untuk dapatkan bonus ini, klik SINI

Berikut merupakan beberapa testimoni calon yang telah berjaya lulus dengan bantuan rujukan Lengkap yang telah disediakan oleh Tim Infokerjaya. Jangan berlengah lagi untuk dapatkan rujukan lengkap nota dan contoh soalan bagi menjimatkan masa anda mengulangkaji sebelum peperiksaan di jalankan.

TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41
TESTIMONI RUJUKAN PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41

Berdasarkan testimoni daripada calon-calon yang pernah dapatkan panduan peperiksaan jawatan SPA sebelum ini, jelas menunjukkan ramai yang berpuas hati dan ianya banyak membantu calon dalam membuat persediaan sebelum peperiksaan dijalankan.

Rujukan Pembantu Hidupan Liar G19 [KLIK SINI]

Jika ada sebarang pertanyaan ,boleh whatsapp admin dengan terus tekan link dibawah ye

This image has an empty alt attribute; its file name is e8bd23b84dfb16e00493a6733bb6b091.png

Semoga bermanfaat. Selamat berjaya

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Comment